Minulé ročníky

Zde se můžete podívat na minulé ročníky

4. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže.

5. Závodu se mohou zúčastnit pouze registrovaní účastníci.

6. Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími).

7. Koloběžkového závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s CYKLISTICKOU PŘILBOU.