On-line přihláška

on-line registrace možná do 21.9. do 12:00

Přihlášením do závodu souhlasíte s pravidly závodu  a se zveřejněním Vašeho jména a města či klubu ve startovní listině.

  • PRO FIRMY: V případě, že chcete na ADRAběh přihlásit své zaměstnance, kontaktujte koordinátorku ADRAběhu:
  • PRO UVEDENÍ VAŠEHO JMÉNA NA STARTOVNÍM ČÍSLE JE TŘEBA SE REGISTROVAT DO PÁTKU 13.9.
  • V PŘÍPADĚ, ŽE PLATBU ZA STARTOVNÉ ZAŠLETE POZDĚJI NEŽ V PONDĚLÍ 16.9., VEZMĚTE SI S SEBOU NA ZÁVOD POTVRZENÍ O PLATBĚ

anezka.slavotinkova@adra.cz,  +420 734 360 648

Startovné – příspěvek na veřejnou sbírku
(čím víc přispějete, tím víc pomůžete)
Můžete zaslat libovolnou výši platby, nejméně však 300 Kč.

  • při registraci a platbě online je minimální výše daru formou startovného 300 Kč - můžete zaslat libovolnou výši platby, nejméně však 300 Kč.
  • při registraci na místě s platbou v hotovosti 500 Kč
  • dětský běh - příspěvek je dobrovolný
  • Po vyplnění přihlášky se Vaše jméno objeví ve startovní listině. Vyplněním přihlášky souhlasíte se zveřejněním Vašeho jména ve startovní listině na webu.