česky
Úvodní stránka > Jak pomůžete

Svou účastí na charitativním běhu pro Adru podpoříte náš projekt Obnova studen v regionu Somali.

Startovné ve výši 300 Kč, kterým přispějete na sbírkové konto organizace ADRA, prosím uhraďte do 6. října 2017. Prosíme všechny přihlášené běžce, kteří nebudou mít 6.10. ve startovní listině potvrzenou platbu, aby s sebou vzali doklad o zaplacení (např. výpis z banky).

Veškeré informace potřebné pro provedení platby obdržíte po vyplnění online přihlášky e-mailem. Děkujeme Vám za podporu!


ADRA poskytuje okamžitou pomoc potřebným po celém světě. I v Etiopii.

V Etiopii pomáháme už mnoho let. Věnovali jsme zdravotnictví i vzdělávání. Náš nejnovější projekt je zaměřený na jednu z nejzákladnější věcí, které všichni potřebujeme k životu – pitnou vodu. Chceme opravit celkem 10 studen, každá z nich představuje zdroj nezávadné vody pro 200 až 500 lidí. ADRA za finanční podpory Ministerstva zahraničních věcí a dárců působí na východě země, v regionu Somali, který je jedním z nejhůře postižených regionů. Tento region je tradičně pastevecký. Stádo dobytka je rozdíl mezi možností zabezpečit svou rodinu a chudobou, dokonce až smrtí. Za rok 2017 uvádí statistiky už na 2 miliony mrtvých kusů dobytka, které pošly kvůli nedostatku vody. Ze soběstačných komunit se tak stali vnitřní přesídlenci, kteří živoří v improvizovaných táborech. Tito lidé následně trpí nedostatkem pitné vody, ale i dalšími souvisejícími problémy jako je podvýživa. Chudoba, do které se díky úhynu dobytka dostali, jim nedovoluje pokrýt základní potřeby rodin.

Více informací o dalších zahraničních projektech naleznete zde.

Nemůžete na ADRA Běh? Zapojte se jinak!

www.adra.cz