Základní pravidla

 1. Běh se řídí vybranými ustanoveními pravidel IAAF/Českého atletického svazu, zejména Pravidlo P240 Závody na silnici.
 2. Dodržování pravidel bude kontrolováno rozhodčími po celou dobu závodu. 
 3. Závod je rozdělen na běžecké disciplíny:
 • hlavní závod 10 km
 • vedlejší závod 5 km
 • štafeta 10 km (2×5 km)
 • dětské závody 200 / 400 / 800 m

a na disciplíny v rámci koloběhu:

 • koloběh 2,6 km
 • dětský koloběh 1,3 km 
 • dětský koloběh 300 m
Kategorie budou stanoveny dle pohlaví: muži a ženy (dále děti – dětské závody a štafeta), v každé kategorii budou vyhlášeni tři nejlepší závodníci, u štafety 3 vítězné týmy.
Koloběžkový závod bude intervalový. 

Omezení závodníků

4. Závod je otevřen pro veřejnost a může se ho zúčastnit každý sportovec s přihlédnutím ke svým schopnostem a zdravotnímu stavu – viz níže.

5. Závodu se mohou zúčastnit pouze registrovaní účastníci.

6. Každý účastník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími).

7. Koloběžkového závodu se mohou zúčastnit pouze závodníci s CYKLISTICKOU PŘILBOU.

Zdravotní stav

8. Každý závodník se účastní na vlastní nebezpečí, je si vědom svého zdravotního stavu, který mu musí umožňovat bezpečně uběhnout plánovanou vzdálenost.

9. V případě jakéhokoliv zranění či úrazu nebude po pořadateli požadovat žádné finanční ani jiné odškodnění a bolestné.

Prezentace

10. Každý závodník je povinen dostavit se k prezentaci v den konání závodu nejpozději 30 minut před plánovaným startem. Optimálně se k registraci dostavte 60 minut před startem, abyste se vyhnuli čekání. Třicet minut před plánovaným startem se registrace uzavírá. U prezentace si závodník vyzvedne startovní číslo a čip. Pokud není závodník přihlášen předem, musí vyplnit písemnou přihlášku na místě a dostavit se alespoň 60 minut před startem.

Startovní číslo a časomíra

11. Startovní číslo umístěte na přední stranu dresu, nejlépe na hrudník

12. Čas je měřen pomocí čipu, který je připevněn na startovním čísle zespodu. Bez čipu není změřen čas.

13. V případě odstoupení ze závodu vždy informujte časomíru a odevzdejte čip, případně čip zašlete poštou na adresu IronTime, Komenského 3810/16, 276 01 Mělník.

14. Při průběhu cílem nepřekrývejte rukou startovní číslo (např. vypínání stopek apod.) a to kvůli pořízení cílové fotografie a ověření výsledku.

15. V případě ztráty čipu během závodu v cíli bezpodmínečně nahlaste své startovní číslo časoměřičům a rozhodčím.

Start a cíl

16. Prostor startu a cíle je v jednom místě na pískové ploše na Letenských sadech, u zastávky Korunní nebo Sparta (viz mapa výše).

Zázemí

17. Zázemí se nachází přímo v prostoru startu/cíle. Nacházejí se zde toalety a občerstvení.

Koloběžkový závod - specifika

18. Povinná je cyklistická HELMA, která nebude k zapůjčení.

19. Koloběžky budou k zapůjčení proti občance. 

20. Dětského koloběžkového závodu se budou moci děti zúčastnit pouze na základě písemného souhlasu rodičů, který bude k dispozici na místě.

Trasa závodů

21. Závod se běží v jednom nebo více barevně označených okruzích.

22. Trať vede terénem parku.

23. Mapa tratí je uvedena na webových stránkách.

Co s sebou a co na sebe

18. Na koloběžkový závod je nutné si vzít HELMU. Bez cyklistické helmy se nebude moci závodník koloběhu zúčastnit.

19.Oblečte se vždy podle počasí. V chladném a deštivém dni můžete prochladnout. Vždy si chraňte ruce a hlavu. Čepice nebo čelenka a rukavice pomohou. V případě teplého počasí si oblékněte volné oblečení. Do startu zůstaňte v teplém oblečení. Běžte v botách, které máte vyzkoušené. Nezůstávejte ve vlhkém oblečení, pokud jste mokří, vždy se rychle převlékněte a přesuňte do tepla. Mějte s sebou dostatek oblečení pro převlečen

Občerstvovací stanice

 1. Občerstvovací stanice je umístěna v prostoru startu/cíle.
 2. Odpad prosím odhazujte hned za občerstvovací stanicí do připravených pytlů, neodhazujte je na trať, abyste neohrozili ostatní běžce např. slupkami od banánů.

Zdravotní informace

 1. Na rubovou stranu svého startovního čísla napište případné léky, na které jste alergičtí, a uveďte případně jméno a telefon kontaktní osoby, kterou máme kontaktovat v případě zranění nebo zdravotních komplikací
 2. V prostoru startu a cíle bude přítomen zdravotník pro ošetření drobných zranění a poskytnutí první pomoci.
 3. Pokud jste po nemoci nebo se necítíte dobře, závodu se raději neúčastněte. Nehazardujte s vlastním zdravím. Zdravotní potíže vás vždy doženou, jsou obvykle rychlejší než vaše běžecké tempo.

Rady pro závod

22. Udržujte stálé průměrné tempo. Klíčem k úspěchu je udržet stálé tempo. Mnozí závodníci dělají chybu, že v začátku závodu přecení své síly. Určete si svou ideální rychlost a tu udržujte po celý závod.

Pitný režim

23. Poslední dny před závodem myslete na pitný režim a vědomě se snažte doplňovat tekutiny.

Práva pořadatele

24. Pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním.

25. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit čas startu závodu.

26. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit trasu závodu.

27. Pořadatel si vyhrazuje právo přerušit či ukončit závod za situace, při které by mohlo být ohroženo bezpečí závodníků a to bez náhrady startovného.

Výsledky

25. Po doběhnutí a zpracování údajů z časomíry výsledky budou v co nejkratším čase uveřejněny na internetu. Pokud najdete ve výsledcích chybu, kontaktujte nás neprodleně e-mailem na info@irontime.cz.

Respektujte pokyny organizátorů závodu, závoďte dle pravidel fair play. Děkujeme!

Hodně štěstí!

Close Menu